Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Bukvice

Návštěv :
Celkem : 562
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti

Seriál o knihovnách (5) Vypsáno z Jičínského deníku, kde se píše  o knihovně v Bukvici asi toto:

V obci zajišťuje chod knihovny V. Šviha, ale něco z historie: Asi tak kolem roku 1950sídlila knihovna v místním hostinci v jedné

skříni a půjčovala knihy paní učitelka Vaňoučková a my žáci jsme ji pomáhali přebalovat knihy a také si je půjčovat.

Mnohem později byly knihy "uskladněny" v chátrající roubence, nyní opět opravené, kde je Galerie na špejcharu p.Valtera

a zde byly dlouhou řadu let ve špatném stavu, než se knihovny ujala paní Petrtýlová, která za pomoci MNV přemístila knihovnu

do uvolněného obecního domu č.27 kde je knihovna dosud. Paní knihovnice pozvedla významné tvář knihovny a měla velký

úspěch, hlavně u dětí.Knihovnu vedla vzorně až do roku 1986, kdy jsem funkci knihovníka převzal.Čtenářů jsem měl hodně,

když počítám, že v obci okolo 100 obyvatel bylo přes 40 čtenářů dětských i starších. Výpůjčky za rok byly 2500 i více knih,

bohužel do roku 2000 valem ubylo čtenářů, dnes registruji  asi 10 čtenářů, děti nechodí do knihovny vůbec, čte jen pár starších

a moje rodina, takže výpůjček ubylo, za rok pouze kolem 200 kusů, přesto, že každý může přijít do knihovny kdykoliv

a já mu vyhovím.

Tato budova byla obecním úřadem opravena a do knihovny byl dán nový nábytek a také připojení na internet, knihovna je sice

malá, ale podle mně hezká.

Proto, aby si návštěvníci webu mohli udělat svůj obrázek, pokusím se  později umístit pár fotografií.

Děkuji za návštěvu webu naší knihovny a můžete posílat své názory a informace.

 

Odkaz na článek v Jičínském deníku